Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

auri111
auri111
Reposted fromhajskul hajskul viaetceteraenough etceteraenough
Sponsored post
feedback2020-admin
auri111
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viafatu fatu
auri111
3948 1072 500
Stanisław Barańczak
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viafatu fatu
auri111
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viafatu fatu
auri111
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viafatu fatu
auri111
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viaimchuckbasss imchuckbasss
auri111
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viafatu fatu
auri111
Czy dostałaś kiedyś wszystko, czego pragnęłaś?  I wtedy zrozumiałaś, że nie o to ci chodziło?
— Neil Gaiman - Nigdziebądź
auri111
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viaimchuckbasss imchuckbasss

December 02 2014

auri111
4300 e951
Reposted fromaletodelio aletodelio viachigirl chigirl
auri111
Reposted fromfatu fatu
auri111
Reposted frombaeven baeven viamizuka mizuka
auri111
Reposted fromsfeter sfeter viafatu fatu
auri111
Reposted fromblueinsane blueinsane viafatu fatu

June 27 2014

auri111
8395 fc5f
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaprimordium primordium
auri111
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamizuka mizuka
auri111
Reposted fromyourtitle yourtitle viamizuka mizuka
auri111
auri111
Reposted fromgoniewicz goniewicz viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...