Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2014

auri111
   
     
Reposted fromcarly carly viafilmowy filmowy
0698 43a4

Mieliśmy

by Szymy
fragment wiersza “Mieliśmy” by Joanna Chmiel

Reposted fromszymy szymy viatunczykikukurydza tunczykikukurydza
Sponsored post
feedback2020-admin
auri111
6367 8bda
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaprimordium primordium
auri111
Tak często Cię widzę, choć tak rzadko Cię spotykam.
— Happysad
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaproof proof
auri111
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaprimordium primordium
auri111
Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół. 
— Mar­tin Luther King
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaproof proof

December 10 2013

auri111
3639 e7d8
Reposted fromClary Clary viarani rani
auri111
9181 3cad 500

kathii2838:

I hear ya Max!

Reposted fromtheolicious theolicious viamizuka mizuka
auri111
3614 f2e8 500
Reposted fromadziata adziata viamizuka mizuka
auri111
Reposted fromjacoszek jacoszek viamizuka mizuka
auri111
Reposted fromscythe scythe viashampain shampain

November 09 2013

auri111
- co to jest to za oknem? deszcz? mgła?
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
auri111
Na środkach przeciwbólowych,
na środkach antyalergicznych,
na środkach antydepresyjnych,
na środkach uspokajających,
na środkach nasennych,
na środkach antykoncepcyjnych

jakoś dożyjemy śmierci,
jakoś doczekamy śmierci.
— Towary Zastępcze - Środki
Reposted frombroszka broszka viaprimordium primordium

October 14 2013

auri111
9846 8c4f
Reposted fromretaliate retaliate viashampain shampain
auri111
9208 a3d1
Reposted fromtwardziel twardziel viashampain shampain

September 30 2013

auri111
0022 2cda
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viarani rani
9157 8757

September 29 2013

auri111
5917 0076
Reposted fromskywriter skywriter viabagatelka bagatelka
auri111

Chcę mieć wszystko albo nic.
Nie umiem żyć na pół.    

— Piotr Lisiecki
Reposted fromadriannak adriannak viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...