Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

auri111
auri111
Reposted fromhajskul hajskul viaetceteraenough etceteraenough
auri111
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viafatu fatu
auri111
3948 1072 500
Stanisław Barańczak
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viafatu fatu
auri111
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viafatu fatu
auri111
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viafatu fatu
auri111
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viaimchuckbasss imchuckbasss
auri111
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viafatu fatu
auri111
Czy dostałaś kiedyś wszystko, czego pragnęłaś?  I wtedy zrozumiałaś, że nie o to ci chodziło?
— Neil Gaiman - Nigdziebądź
auri111
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viaimchuckbasss imchuckbasss

December 02 2014

auri111
4300 e951
Reposted fromaletodelio aletodelio viachigirl chigirl
auri111
Piękno, moi drodzy, musi boleć, aby było prawdziwe. Musi być niedoskonałe, ułomne, cierpiące, aby mogło być piękne. Musi się kryć w nim, że tak powiem, jakieś zawstydzenie sobą, niepewność siebie, może nawet bezradność, może lęk. Poznasz je zwłaszcza po tym, że ono jak gdyby zdaje się na twoją łaskę, na twoją wyrozumiałość, nawet na twoje przebaczenie, a więc na twoje z nim przymierze. A właściwie to nie ty je poznajesz, to ono ciebie poznaje, czyś godny, aby mogło ci zaufać, otworzyć się przed tobą, obnażyć do bezwstydu, do kalectwa, do cierpienia. I jeśli nie masz być odtrącony, musisz mu równą ufność okazać i przyznać się przed nim do siebie, musisz zrozumieć, że jesteś w równym stopniu jego odbiciem, a wówczas staniesz się jednością z nim. Piękno nie może być pychą. Jego miarą nie może być miara naszego zachwytu. To byłoby nieuczciwe, to byłoby okłamywaniem jego, jak i siebie, to stwarzałoby właśnie przepaść między pięknem a człowiekiem, i to tak głęboką, jak głęboka jest tylko przepaść między pychą właśnie a pokorą. Piękno byłoby więc czymś nieludzkim wobec człowieka. Byłoby tym samym, czym jest Bóg, śmierć, los. Człowiek byłby wtedy tylko jego poddanym. Byłby więc skazany na pragnienie wyzwolenia się z niego w imię odzyskania swojego człowieczeństwa. Tymczasem człowiek potrzebuje piękna. Ale prawdziwe piękno potrzebuje również człowieka, potrzebuje go z całej swojej natury, bez reszty, zachłannie, jak, bo ja wiem co, może niestosowna to czułość, wybaczcie, ale jak bez mała dziecko matki. Nie jest w stanie obejść się samo sobą, nie potrafi istnieć ani poza człowiekiem, ani ponad człowiekiem. Staje się po prostu bezradne, godne jedynie współczucia. Cóż zatem może być jego miarą, spytacie? Może właśnie to, czy nam pozwala i na ile współcierpieć z sobą, czy czujemy się mu potrzebni, czy pragnie choćby naszej wyrozumiałości.
— Wiesław Myśliwski ("Pałac")
Reposted fromfatu fatu
auri111

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viamizuka mizuka
auri111
To chyba w ludziach najsmutniejsze - ich najważniejsze myśli i uczucia często umykają niewypowiedziane i mało kto umie je właściwie odczytać
— Alexandra Adornetto – Blask
Reposted fromsfeter sfeter viafatu fatu
auri111
(...) Tak mi jest głupio kończyć, boję się, aby to wszystko nie wypadło sucho i fałszywie. Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Marek Hłasko w liście do przyjaciela
Reposted fromblueinsane blueinsane viafatu fatu

June 27 2014

auri111
8395 fc5f
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaprimordium primordium
auri111
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamizuka mizuka
auri111
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viamizuka mizuka
auri111
auri111
próbuję dokonać niemożliwego
próbuję ci powiedzieć za co cię kocham
więc przygotuj się na wieczność
muszę wymówić nowy język
bo na tym świecie w którym trwamy
nie ma nadal takich słów
którym przyznałbym rację
jeśli chodzi o określanie twojego piękna
— Goniewicz "Przeterminowane wrażliwości"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl